Microbiome test

Microbiome test

S touto analýzou budete mať jasno o stave vášho črevného mikrobiómu. Zistíte zastúpenie priateľských probiotických rodov Lactobacillus a Bifidobacterium vo vašom čreve.

Črevný mikrobióm

Mikrobióm je súhrn všetkých mikroorganizmov v ľudskom tele. Patria doň prevažne baktérie, ale napríklad aj archeóny, prvoky a vírusy. Keď sú mikroorganizmy v črevnom mikrobióme v rovnováhe, naše telo aj psychika fungujú a cítime sa dobre. Keď dôjde k narušeniu rovnováhy, môžu vzniknúť rôzne poruchy či ochorenia.

Je test vhodný aj pre vás?

Je test vhodný aj pre vás?

Test je vhodný pre klientov, ktorí majú problémy, ako aj pre tých, ktorí sa chcú o seba starať. Na začiatku choroby totiž vôbec nemusíme pociťovať, že niečo nie je v poriadku, ale napriek tomu je včasná zmena životosprávy dôležitá pre obnovenie rovnovážneho stavu. Pomôcť môže aj cielená suplementácia prebiotickými a probiotickými výživovými doplnkami Harmonelo.
Analýza v laboratóriu

Analýza v laboratóriu

Špecifická analýza črevného mikrobiómu zameraná predovšetkým na 2 hlavné kmene Firmicutes a Bacteroidetes a 2 rody baktérií – Lactobacillus a Bifidobacterium. Práve tieto baktérie nás zásadne ovplyvňujú a zistením ich stavu môžeme spoznať rozdiel medzi skutočným vekom jedinca a jeho mikrobiómovým vekom.

Ako sa vykonáva odber vzorky? Jednoducho!

Po objednaní testu zasielame odberovú súpravu na získanie vzorky. Odber je rýchly, nenáročný, hygienický a, samozrejme, bezbolestný. Môžete ho urobiť v súkromí a v pokoji doma, podľa pokynov v príbalovom letáku.

Časový harmonogram

Vyplnenie dotazníka

Vyplnenie dotazníka

Poskytnete nám nutné údaje na prípravu a doručenie odberovej vzorky

Odber vzorky

Odber vzorky

Odberovú súpravu vám doručíme domov a vy nám zašlete vzorku.

Odovzdanie

Odovzdanie

Vzorku odošlite podľa inštrukcií.

Analýza vzorky

Analýza vzorky

Vašu vzorku podrobíme skúmaniu.

Pošleme report

Pošleme report

Špeciálny mikrobiómový report informuje o stave vášho čreva. Pokiaľ to bude vhodné, odporučíme aj produkty na jeho podporu.

Ako podporiť mikrobióm?

Ako podporiť mikrobióm?

Vyvinuli sme probiotické tekuté výživové doplnky – Probio, Bifi a Lacto, ktoré sú špeciálne navrhnuté na obnovu rovnováhy črevného mikrobiómu tým, že podporia tvorbu bifidobaktérií a laktobacilov. Vďaka výsledkom microbiome testu budete vedieť, ktorý z týchto produktov je pre vás najvhodnejší.